Dostawa 11 szt. lamp zewnętrznych ze źródłem światła 2X PHILIPS FastFlex G5 740 LED na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 30.12.2020 r. do godz. 13:00
Data publikacji: 2020-12-22
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-31

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę 11 szt. lamp zewnętrznych ze źródłem światła 2X PHILIPS FastFlex G5 740 LED, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Koch Lights Michał Glegolski, ul. Aleksandra Jankowskiego 42, 02-784 Warszawa
Dziękujemy za złożenie ofert.