Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Zmiana terminu składania ofert do 30.12.2020 r. do godz. 11:00
Data publikacji: 2020-12-21
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-31

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę artykułów biurowych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

dla zadania I – P.H. KAS J.Kasperski Sp.j., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia;

dla zadania II – Partner PIK Sp.zo.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz;

dla zadania III – P.H. KAS J.Kasperski Sp.j., ul. Janka Wiśniewskiego 20, 81-969 Gdynia;

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający informuje, iż dla wskazanego poniżej asortymentu ujętego
w zadaniu I
• poz. 18 formularza cenowego - etykiety wymienne do segregatorów o wymiarach szer. 45-50 mm długość min 140 mm a'10
• poz. 19 formularza cenowego - etykiety samoprzylepne do segregatorów o wymiarach szer. 45-55 mm długość min 140 mm

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.12.2020 do godz. 11.00