Usługi kurierskie na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert: 23.12.2020r. godz.: 14:00.
Data publikacji: 2020-12-18
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługi kurierskie na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę AIN GROUP Sp. z o.o., ul. Główna 12, 05-502 Piaseczno za cenę 10.222,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.