Dostawa samochodów w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”
Data publikacji: 2020-12-17
Data publikacji wyników postępowania: 2021-01-27

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części I zamówienia i części II zamówienia:
GBG „GOŁĘBIEWSKI” STAROGARD GOŁĘBIEWSKI Sp. z o. o. Sp. k., ul. Lubichowska 141
83-200 Starogard Gdański