Dostawa regałów magazynowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 29.12.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-12-17
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę regałów magazynowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
BM SERWIS Bartłomiej Myszak, 01-913 Warszawa, ul. Szekspira 4/75;
Dziękujemy za złożenie ofert.