Dostawa środków czystości dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 22.12.2020 r. do godz. 15:00
Data publikacji: 2020-12-17
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę toaletowych produktów z papieru , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy MERKURY Alicja Pelplińska, ul. Pucka 28, 81-036 Gdyni; za cenę 60 957,40 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.