Usługa polegająca na monitorowaniu sygnałów przychodzących z lokalnego systemu wizyjnego Zamawiającego do Centrum Operacyjnego Wykonawcy drogą elektroniczną ze stałego adresu IP, monitorowaniu sygnałów alarmu włamania, uruchomieniu grup interwencyjnych Wykonawcy w sytuacjach alarmowych oraz powiadamianiu osób upoważnionych w sytuacjach alarmowych, która będzie realizowana w Zaplecze Magazynowe w Elblągu ul. Grażyny 2.
Data publikacji: 2020-12-16
Data publikacji wyników postępowania: 2021-01-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę monitoringu sygnału alarmowego wraz z patrolem interwencyjnym do budynku przy ul. Grażyny 2 w Elblągu, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.12.2020 r, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy PROMET SERVICE Sp. z o.o. ul. Łokietka 119, 82-300 Elbląg, 2 952,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.