Sukcesywna dostawa wody źródlanej w galonach 18,9 l oraz dzierżawa 38 urządzeń/dystrybutorów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 18.12.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-12-15
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na sukcesywną dostawę dostawa wody źródlanej w galonach 18,9 l oraz dzierżawa 38 urządzeń/dystrybutorów, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Natura Sp.zo.o., ul. Dębogórska 7A, Dębogórze, 84-230 Rumia
za cenę 49 402,80 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.