Dostawa regałów magazynowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 16.12.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-12-10
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę regałów magazynowych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.12.2020 r., postępowanie zostało unieważnione.