Dostawa sprzętu ochrony osobistej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 15.12.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-12-10
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę sprzętu ochrony osobistej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
FART Gabriela Łukowicz, Marek Łukowicz Sp.j., ul Morska 93, 81-225 Gdynia;
za cenę 6 700,00 zł netto.
Dziękujemy za złożenie ofert.