Dostawa toaletowych produktów z papieru. Termin składania ofert do 16.12.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-12-10
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę toaletowych produktów z papieru , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych
przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy MERKURY Alicja Pelplińska,
ul. Pucka 28, 81-036 Gdyni; za cenę 52 975,30 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.