Dostawa przyczepy leśnej z żurawiem. Termin składania ofert do dnia 09.12.2020r. do godz.12:00.
Data publikacji: 2020-12-07
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-15

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania. Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę przyczepy leśnej z żurawiem, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Cemarol Sp. z o.o. ul.Główna 89, 76-251 Kobylnica, za cenę 90.405,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.