Monitoring wraz usługą ochronną w formie interwencji załogami natychmiastowej reakcji dotyczącą Centrala Urzędu Morskiego w Gdyni, Oddział Techniczny, Magazyn Centralny, Kapitanat Portu Gdynia, Radiolatarnia Gdynia, Wydział Transportu i Zaopatrzenia.
Data publikacji: 2020-12-02
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę monitoringu wraz usługą ochronną w formie interwencji załogami natychmiastowej reakcji dotyczącą Centrala Urzędu Morskiego w Gdyni, Oddział Techniczny, Magazyn Centralny, Kapitanat Portu Gdynia, Radiolatarnia Gdynia, Wydział Transportu i Zaopatrzenia., decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy GARDA Sp . zo.o. Pl. Kaszubski15/3, 81-350 Gdynia za cenę 17 121,60 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.