Sztuczne zasilanie brzegu w Górkach Wschodnich

W połowie listopada br. zakończyły się prace związane ze sztucznym zasilaniem brzegu w Górkach Wschodnich (km 58,4 – 59,0). W ramach umowy, realizowanej przez PRCiP Sp. z o.o. w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wykonano dokumentację projektową oraz wbudowano w brzeg morski  około 60 000 m3 piasku na odcinku o długości 600 m. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia utworzono plażę o szerokości około 60 m.

Prace miały na celu zabezpieczenie znajdującej się na tym odcinku okładziny skarpy z łańcucha Galla.  Łańcuch Galla, podparty opaską z koszy gabionowych ma za zadanie zabezpieczać podczas sztormów Mierzeję Messyńską, która oddziela jezioro Ptasi Raj od Zatoki Gdańskiej.

Łączny koszt wykonanych prac to 1 931 996,01 zł.