Dostawa korowarki dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 04.12.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-12-01
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę korowarki, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy MASZYNY LEŚNE Jerzy Kłoda, Puńców, ul. Cieszyńska 67A, 43-300 Cieszyn;
za cenę 24 777,12 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.