Remont części nawodnej przy głowicy falochronu zachodniego w Porcie Ustka.
Termin składania ofert do 07.12.2020r. do godziny 10:30
Data publikacji: 2020-12-01
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-07

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Remont części nawodnej przy głowicy falochronu zachodniego w Porcie Ustka nie wpłynęła żadna oferta.

Wyjaśnienia i komentarze:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu remontu części nadwodnej przy głowicy falochronu zachodniego w Porcie Ustka wraz z odtworzeniem narzutu z kamienia i gwiazdobloków który chroni konstrukcję przed działaniem fal od strony otwartego morza.