Dostawa narzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 02.12.2020 r. do godz. 15:00
Data publikacji: 2020-11-27
Data publikacji wyników postępowania: 2020-12-03

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę narzędzi, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 03.12.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J.,ul. Morska 93, 81-225 Gdynia;
za cenę 44 269,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.