Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19 Guidelines on extending the validity of seafarers’ maritime documents in the period of COVID-19 pandemic state

Poniżej prezentujemy najnowsze wytyczne dotyczące przedłużenia ważności dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19.

Wytyczne dotyczące przedłużenia ważności morskich dokumentów marynarzy w okresie wprowadzonego stanu epidemii COVID-19

Guidelines on extending the validity of seafarers’ maritime documents in the period of COVID-19 pandemic state