Dostawa ogrodzenia panelowego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 26.11.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-11-23
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę ogrodzenia panelowego , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: PPU LIMEX Jacek Litwin, ul. Kaszubska 12, 83-047 Piekło Dolne; za cenę 20 266,40 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.