Dostawa łańcuchów ze stali manganowej, szekli do pław oraz krętlików dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 27.11.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-11-23
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę łańcuchów ze stali manganowej, szekli do pław oraz
krętlików , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy CERTEX Polska
Sp. z o.o., ul. Lubczyńska 6c, 70-895 Szczecin; za cenę 119 925,00 brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.