Dostawa cechówek oraz płytek do znakowania drzew dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 26.11.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-11-20
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 21 dni, od daty otrzymania zamówienia.