Dostawa cechówek oraz płytek do znakowania drzew dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 26.11.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-11-20
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę cechówek oraz płytek do znakowania drzew , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy CODIMEX Sp. z o.o.,
ul. Czerwonych Maków 12/33, 01-479 Warszawa; za cenę 7 409,52 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 21 dni, od daty otrzymania zamówienia.