Dostawa minikoparki z przyczepką do transportu. Termin składania ofert do dnia 27.11.2020r. do godz.15:00.
Data publikacji: 2020-11-20
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawę minikoparki z przyczepką do transportu, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: BUJAK MASZYNY Anna Antecka, Pałubice 11a, Kamienica Królewska za cenę 134.800,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.