Dostawa samochodu użytkowego typu brygadowego z ze skrzynią ładunkową. Termin składania ofert do dnia 25.11.2020r. do godz.15:00.
Data publikacji: 2020-11-20
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawę samochodu użytkowego typu brygadowego ze skrzynią ładunkową, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Łódź JTB Spółka z o.o. Sp.k.,ul. Szczecińska 38A, 91-222 Łódź, za cenę 139.796,88zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.