Usługa monitoringu sygnału alarmowego wraz patrolem interwencyjnym dla Obwodu Ochrony Wybrzeża Sztutowo i Obchodu Ochrony Wybrzeża Kąty Rybackie
Data publikacji: 2020-11-20
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na usługę monitoringu sygnału alarmowego wraz patrolem interwencyjnym dla Obwodu Ochrony Wybrzeża Sztutowo i Obchodu Ochrony Wybrzeża Kąty Rybackie, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Ares Service Sp. z o.o. ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk za cenę 3 837,60 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.