Dostawa akumulatorów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 20.11.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-11-16
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-23

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę akumulatorów kwasowych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy AUTOKOMPLEKS Sp. z o.o.,
ul. Bukowska 35, 60-555 Poznań; za cenę 8 265,60 brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pozycji nr 3 formularza oferty - akumulatora VARTA o symbolu B90, o parametrach 190Ah 1050A.