Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2020-11-10
Wyjaśnienia i komentarze:
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie osób oraz mienia (w tym jednostek pływających, samolotu, środków transportu lądowego, dronów, maszyn budowlanych) Urzędu Morskiego w Gdyni w podziale na 7 części w zakresie:
1. ubezpieczenie jednostek pływających;
2. ubezpieczenie samolotu Turbolet L-410;
3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego, w związku z posiadanym i użytkowanym mieniem;
4. ubezpieczenie kosztów leczenia w ruchu zagranicznym – Assistance, akcji ratowniczej i kosztów poszukiwania osoby;
5. ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu lądowego w zakresie OC, NNW, Autocasco oraz Assistance;
6. ubezpieczenie maszyn budowlanych i sprzętu elektronicznego (video radar);
7. ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Dokumentacja do przetargu pn. Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni dostępna jest pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl