Dostawa kalendarzy książkowych oraz kalendarzy na biurko. Termin składania ofert do 16.11.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-11-10
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na wykonanie kalendarzy książkowych i biurkowych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Firmy Poligraficzno-Introligatorskiej "UDZIAŁOWIEC" Sp.zo.o., ul Narcyzowa 2, 42-256 Olsztyn;
za cenę 12 299,40 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.