Dostawa tonerów do drukarek dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 13.11.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-11-10
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę tonerów do drukarek , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp.j., ul Wólczańska 66, 90-516 Łódź;
za cenę 2 742,00 zł netto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W odpowiedzi na otrzymane pytanie, Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktów zamiennych. Należy wycenić produkty oryginalne - zgodnie z podaną specyfikacją.