Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów pogwarancyjnych i napraw koparko- ładowarek marki Caterpillar 434F oraz JCB 3CX. Termin składania ofert do dnia 13.11.2020r.
Data publikacji: 2020-11-05
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu w ramach serwisu dojazdowego przeglądów pogwarancyjnych i napraw koparko - ładowarek marki Caterpillar 434F oraz JCB 3CX, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: BUJAK MASZYNY Anna Antecka, Pałubice 11a, Kamienica Królewska za cenę 32.200,00zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.