Dostawa farb technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 12.11.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-11-05
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-16

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę farb technicznych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

dla części III – OLICON-DELTA Sp.zo.o., ul. Budowlanych 23,80-298 Gdańsk;
za cenę 17 527,17 zł netto;

dla części IV – Baltic Polska-Pomorze Sp.zo.o. Sp.k., ul. Wiczlińska 81,81-578 Gdynia;
za cenę 9 203,09 zł netto;

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający informuje, iż dla wskazanego poniżej asortymentu ujętego
w Części IV -farby firmy pozostałe (innych producentów)
• poz. 3 formularza cenowego - Farba podkładowa Epocoat 21 Primer Szara -Wykonawca dopuszcza sposób pakowania -opak. po 20 L