Spotkanie konsultacyjne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku

Rysunek planu (PZP.GDA)Pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku planowane było w listopadzie 2020 r. Jednakże, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19, w wyniku których cały kraj został objęty czerwoną strefą, spotkanie to nie mogło się odbyć w tradycyjnej formie. W obecnych warunkach możliwe jest przeprowadzenie jedynie wirtualnych konsultacji projektu planu. Poniżej umieszczone zostały prezentacje przedstawiające aktualny postęp prac:

  1. Prezentację oraz nagranie wideoProjekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – przebieg procedury planistycznej z harmonogramem prac
  2. Prezentację oraz nagranie wideo – Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  3. Rysunek planu wstępna wersja v0
  4. Uzasadnienie do wstępnego projektu planu
  5. Rysunek uwarunkowań
  6. Formularz do wnoszenia uwag

Prosimy o zapoznanie się z zamieszoną dokumentacją i przesłanie uwag do wstępnego projektu planu i Prognozy do 13 listopada 2020 r. na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl .

 

 

Logo POWER