Spotkanie konsultacyjne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

Rysunek planu (PZP.WLA)Pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie planowane było w listopadzie 2020 r. Jednakże, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią wirusa COVID-19, w wyniku których cały kraj został objęty czerwoną strefą, spotkanie to nie mogło się odbyć w tradycyjnej formie. W obecnych warunkach możliwe jest przeprowadzenie jedynie wirtualnych konsultacji projektu planu. Poniżej umieszczone zostały prezentacje przedstawiające aktualny postęp prac:

  1. Prezentacja oraz nagranie wideoProjekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – przebieg procedury planistycznej z harmonogramem prac
  2. Prezentacja oraz nagranie wideo – Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – wstępny projekt planu
  3. Prezentacja oraz nagranie wideo – Projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – wstępna Prognoza
  4. Rysunek planu wstępna wersja v0
  5. Uzasadnienie do wstępnego projektu planu
  6. Rysunek uwarunkowań
  7. Formularz do wnoszenia uwag

Prosimy o zapoznanie się z zamieszoną dokumentacją i przesłanie uwag do wstępnego projektu planu i Prognozy do 13 listopada 2020 r. na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl .

 

 

Logo POWER