Dostawa dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 05.11.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-11-02
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-09

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: sukcesywną dostawę dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy "ŁABINEX" Sp.zo.o. ul. Zdrojowa 9,64-234 Przemęt; za cenę 131 197,50 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.