Dostawa 10 szt. pław polietylenowych z balastem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 05.11.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-10-30
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-09

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę 10 szt. pław polietylenowych z balastem , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 05.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy ELECOM Sp.zo.o., ul. Hutnicza 20 B, 81-061 Gdynia; za cenę 37 287,45 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z pytaniami potencjalnych Wykonawców zmianie ulega termin realizacji zamówienia z 14 do 30 dni od daty podpisania umowy.
Powyższa zmiana została zaktualizowana w zaproszeniu do składania ofert, formularzu oferty oraz projekcie umowy.
Nowe wzory dokumentacji zamieszono na stronie internetowej.