KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII
Sygnatura ogłoszenia: nr 21/nsc/2020
Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
Komórka organizacyjna: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
Miejsce pracy: BAZA OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO, UL.POKŁADOWA 9, 80-56 GDAŃSK (JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI)
Ogłoszenie jest ważne od: 2020-10-30 do: 2020-11-04
Nabór bez wyboru kandydata.