Dostawa dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 29.10.2020 r. do godz. 12:00
Data publikacji: 2020-10-27
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-02

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę dań gotowych na potrzeby posiłków profilaktycznych dla pracowników Urzędu Morskiego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.10.2020 r., postępowanie zostaje unieważnione.