Dostawa farb technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 30.10.2020 r. do godz. 11:00
Data publikacji: 2020-10-26
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-03

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę farb technicznych , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

dla części I – Baltic Polska-Pomorze Sp.zo.o. Sp.k., ul. Wiczlińska 81,81-578 Gdynia;
za cenę 17 915,61 zł netto;

dla części II – Firma handlowa TREBOR Robert Trajdos, ul Gerwazego 4, 97-500 Radomsko;
za cenę 5 205,00 zł netto.

Informujemy, iż w części III i IV postępowanie zostało unieważnione
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Wyjaśnienie dotyczące zadania II
Zamawiający informuje, iż dla wskazanego poniżej asortymentu firmy HEMPEL dopuszczalne są zamienniki:
• poz. 5 formularza cenowego - Farba Hempalin Enamel 52140-50806 czerwona
zamiennik - Farba Hempalin Enamel 52140-50800 czerwona
• poz. 7 formularza cenowego - Farba Hempel's Uni-Primer 13140-12170 jasno-szara
zamiennik - Farba Hempel's Uni-Primer 13140-11320 jasno-szara
• poz. 8 formularza cenowego - Farba Hempel's Uni-Primer 13140-51320 czerwona
zamiennik - Farba Hempel's Uni-Primer 13140-50630 czerwona