Realizacja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w miejscowości Kąty Rybackie – Etap III

Zakończone latem prace polegały na przedłużeniu murku w porcie rybackim Katy Rybackie w kierunku wschodni. Umowa obejmowała również dostawę przyczepy ze sprzętem służącym utrzymaniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Całe przedsięwzięcie związane jest z zabezpieczaniem przeciwpowodziowym miejscowości Kąty Rybackie i zwiększa obszar chroniony przed zalewaniem w przypadku spiętrzenia wód w Zalewie Wiślanym.

Zakres robót zabezpieczenia przeciwpowodziowego obejmował: wykopy robocze, wymianę gruntów, zasypy, wbicie ścianki szczelnej winylowej, wykonanie żelbetowego muru oporowego, roboty wyposażeniowe- zamknięcie przeciwpowodziowe przejścia w murze.

Konstrukcja budowli złożona jest z żelbetowego muru oporowego z przeponą przeciwfiltracyjną, wykonaną pod stopą muru z winylowej ścianki szczelnej. Dla spełnienia odpowiednich warunków posadowienia muru wykonano częściową wymianę istniejących gruntów organicznych, zalegających na terenie budowy i zastąpiono je nasypami z materiału piaszczystego.

Częścią zabezpieczenia przeciwpowodziowego jest przyczepa samochodowa wraz ze stelażem i plandeką oraz zabudową, a także dodatkowym, specjalistycznym wyposażeniem strażackim i przeciwpowodziowym. Przyczepa posiada unoszone plandeki z boku oraz z tyłu oraz  zabudowę, umożliwiającą bezpieczne przechowywanie i przewożenie dodatkowego specjalistycznego wyposażenia.

Wartość wykonanych prac to 1 016 804, 25 zł.