Usługa polegająca na łamaniu lodu i utrzymaniu żeglowności na torze podejściowym Portu Władysławowo.
Data publikacji: 2020-10-23
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-17

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro, na wykonanie usługi polegającej na łamaniu lodu i utrzymaniu żeglowności na torze podejściowym Portu Władysławowo, w związku z brakiem ofert nie wybrano Wykonawcy.