Przedmiotem zamówienia jest

  • wykonanie naprawy stacji AIS w Niechorzu, poprzez wymianę kabla antenowego pomiędzy stacją SAAB R40, a anteną GPS wraz z jej wymianą.
  • naprawa systemu AIS R4A pracującego z MSS 6000 zamontowanego na pokładzie samolotu Turbolet SP-MBA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został załączony w niniejszym postępowaniu.

Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie naprawy stacji AIS w Niechorzu, poprzez wymianę kabla antenowego pomiędzy stacją SAAB R40, a anteną GPS wraz z jej wymianą.
naprawa systemu AIS R4A pracującego z MSS 6000 zamontowanego na pokładzie samolotu Turbolet SP-MBA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został załączony w niniejszym postępowaniu.
Data publikacji: 2020-10-21
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-17

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: naprawę urządzeń AIS , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.11.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy ELSE Technical and Research Service Sp. z o.o. ul. Daniela Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk; za cenę 99 999,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.