Dostawa części zamiennych do jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 23.10.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-10-20
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę części zamiennych do jednostek pływających Urzędu Morskiego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 26.10.2020 r., postępowanie zostaje unieważnione.