Wykonanie i montaż rolet typu dzień-noc wolnowiszących w pomieszczeniu budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Jelitkowo w Gdańsku przy ulicy Jantarowej 7. Termin złożenia ofert: 26.10.2020r. godz. 10:00.
Data publikacji: 2020-10-16
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wykonanie i montaż rolet typu dzień-noc wolnowiszących w pomieszczeniu budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Jelitkowo w Gdańsku przy ulicy Jantarowej 7, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy BENTON Bartosz Białooki, ul. Grobla I 13c/20, 80-834 Gdańsk za cenę 869,76 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
UWAGA! Zmienione zostało zaproszenie do złożenia oferty - wykreślono 4 sztuki rolet o wymiarach 110 cm x 110 cm. Przepraszamy za pomyłkę. Zapraszamy do złożenia oferty.