Dostawa osłon ze szkła hartowanego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 19.10.2020 r. do godz. 14:00
Data publikacji: 2020-10-16
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na dostawę osłon ze szkła hartowanego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H. „AS BHP” Marzena Rzepińska,
ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia; za cenę 7 984,23 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.