SIWZ do przetargu pn. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

dostępna jest pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby
Data publikacji: 2020-10-14
Wyjaśnienia i komentarze:
Dokumentacja postępowania pn. Opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby
dostępna jest pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl