Dostawa foteli obrotowych i krzeseł dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 20.10.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-10-14
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę foteli obrotowych i krzeseł, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy DOMI STYL Maciej Banaszek,
Minkowice 206, 21-007 Mełgiew; za cenę 6 986,40 zł brutto;
Dziękujemy za złożenie ofert.