Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją "Przedłużenie Pirsu Pasażerskiego w Krynicy Morskiej".
Data publikacji: 2020-10-13
Data publikacji wyników postępowania: 2020-11-06

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego Aquaprojekt Sp. z o.o. ul. Słupska 72, 80-392 Gdańsk, na kwotę 47 970,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Osoba do kontaktu:
Ilona Górska tel. 58 355 34 68, e-mail: ilona.gorska@umgdy.gov.pl