Dostawa sprzętu ochrony osobistej- termometrów bezdotykowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 12.10.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-10-09
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-13

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę termometrów bezdotykowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Euro Parts Marcin Jakubczyk, ul. Lotnicza 42, 80-297 Banino; za cenę 4 195,80 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.