Dostawa lamp i urządzeń nawigacyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer umowy: TZ.37.1.05.02.2020.GP
Data obowiązywania: 2020-09-21
Wykonawca: ELSE Technical and Research Service Co. Ltd. Sp. z o.o., ul. Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk
Wartość umowy: 266167 zł