Dostawa środków ochrony osobistej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.Termin składania ofert do 09.10.2020 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2020-10-06
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-13

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę środków ochrony osobistej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F.H. "AS BHP" Marzena Rzepińska, ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia; za cenę 27 355,20 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.