Wykonanie "Dzienników Prac Podwodnych" wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. Termin składania ofert 09.10.2020r. godz.:10:00.
Data publikacji: 2020-10-02
Data publikacji wyników postępowania: 2020-10-13

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na wykonanie i dostawę Dzienników Prac Podwodnych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 13.10.2020 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy Graf6 Bartłomiej Zinkow, ul. Staszica 9, 32-600 Oświęcim za cenę 1.199,25 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.